BEVARA OSS VÄL!

Stockholms rullande kulturarv

Svenska Spårvägssällskapet (SSS) har sedan 1959 varit en organisation för lokaltrafikintresserade. SSS har bevarat en stor del av det rörliga kulturarvet i form av spårvagnar och bussar, som visas i drift i det nationella spårvägsmuseet i Malmköping och med trafik av museala spårvagnar i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö.
Museispårvägens tillkomst i Stockholm
 Stockholm har haft spårvagnar i trafik sedan 1877, först hästdragna, men efter 1901 med dåtidens elektiska spårvagnar. Spårvagnarna bidrog i högsta grad till stadens tillväxt och var en del av stadsbilden fram till 1967, då spårvägen i innersta den avvecklades inför högertrafikomläggningen.
De flesta spårvagnarna skrotades efter nedläggningen men några fick en fristad hos Svenska Spårvägssällskapet eller hos Spårvägsmuseet.
I slutet på 1980-talet beslutade staden och dåvarande landstinget i stor enighet att bygga en spårväg för museal trafik mellan Norrmalmstorg och Waldemarsudde, en del av tidigare linje 7 som nedlades 1967.
Trafiken inleddes i juni 1991. Fram till 2010 var museivagnarna ensamma på banan men den trafikeras nu också med moderna spårvagnar under namnet "Spårväg City", och banan har i etapper förlängts till T-centralen.
Djurgårdslinjen drivs på uppdrag av Region Stockholm för att erbjuda "museala upplevelser", det vill säga att visa upp det rörliga kulturarvet i form av Stockholms spårvägshistoria med trafik på helger och under sommarmånaderna. Verksamheten drivs till största delen ideellt med volontärer.

Kategori

Tjänst 1

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 2

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 3

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Vi kan återskapa hästspårvagnen från 1877 i allmänna gränd!

Djurgårdslinjens vagnhall ligger perfekt i det kulturhistoriskt intressanta området mellan Nordiska museet, Liljevalchs konsthall och Gröna Lund.
Spårvagnsspåret i Falken- bergsgatan, Allmänna grand och Djurgårdsvägen bildar en slinga lagom för att kunna köra runt Konsthallen med hästspår- vagn.
SSS förfogar över den gamla hastspårvagnen 11, byggd av Atlas 1877. Stallplats för hästar borde kunna ordnas i samverkan med Skansen.

Kategori

Tjänst 1

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 2

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 3

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Vi kan förvandla ett vrak till en pärla!

I Stockholm är det bara vi som utförande och målning. Många detaljer, bl.a. säten, kommer från har säkerställt att äldre spårvagnar kan hållas körbara och kunna visas upp som det rörliga kulturarvet.
Spårvägsmuseet har ett antal vagnar för utställning, men arnsvarsfördelningen är sådan att man varken har uppdraget, kompetensen eller tillstånd att bedriva trafik med dem. Detta är det vårt uppdrag att svara för.
en tidigare skrotad vagn av samma typ. Al nr 88.
Vag- nen har dessutom säkerhets- förbättrats och fätt skenbroms.
Ett exempel på en motor- vagn från 1920-talet, som vi har kunnat förvandla från vrakskick, ar vagn A1 nr 76.
Vagnen, ursprungligen en SNS typ A2 från 1904, om- byggdes till snöbläsningsvagn för tunnelbanan i Stockholm och gjorde även motsvarande tjänst i Oslo några år.
Den räddades från skrot- ningsödet av Svenska Spårvags- sällskapet efter varningsrop från de norska kollegorna i Lokaltrafikkhistorisk Forening. Aren 1996-2001 åter-
ställdes den av oss till 1926 års
Vagn 76, före och efter Foton: Bruse LF Persson
För renoveringen har åtgått några tusen ideella arbetsimmar timmar under fem år samt ca 3 miljoner kr. Väl värda insatser.
SÄKERSTÄLL DJURGÅRDSLINJENS LÅNGSIKTIGA ROLL FÖR STOCKHOLMS KULTURARV SÅSOM I GÖTEBORG!
Vi föreslår att Djurgårdslinjen i en framtid drivs på likartat sätt som motsvarande vägssällskapet Ringlinien. I Goteborg ar alla muscispårvagnar och museala bussar samlade i vagnhallen Gårda, som av Göteborgs kommun- fullmäktige är 1995 beslutats bli bevarad som vagnhall för den historiska vagnparken. Numera är hela den spårvägsmuseala vagnparken inklusi-2)
ve ett spårvägsmuseum samlat i hallen. Vi är av den bestämda uppfattningen att ett liknande upplägg för Djurgårdslinjen skulle vara den optimala lösningen för att även i framtiden kunna erbjuda stockholmare och besökare en upplevelse i form av en genuin fard med en histo- risk spårvagn.
Hur säkra det rörliga kulturarvet?
1) Säkra Djurgårdslinjens tillgång till vagnhallen på Djurgården (Alkärrshallen)
2) Återför på sikt Alkärrshallen som renodlad museivagnhall för Djurgårdslinjen som den en
gång byggdes som
3) Avtala samverkan mellan Stockholms stad, Trafikförvaltningen Region Stockholm med Spårvägsmuseet, Svenska Spårvägssällskapet och övriga intressenter för att trygga den museala trafiken.

Kategori

Tjänst 1

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 2

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 3

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

SÄKERSTÄLL DJURGÅRDSLINJENS LÅNGSIKTIGA ROLL FÖR STOCKHOLMS KULTURARV SÅSOM I GÖTEBORG!

Vi föreslår att Djurgårdslinjen i en framtid drivs på likartat sätt som motsvarande vägssällskapet Ringlinien. I Göteborg är alla museispårvagnar och museala bussar samlade i vagnhallen Gårda, som av Göteborgs kommunfullmäktige är 1995 beslutats bli bevarad som vagnhall för den historiska vagnparken. Numera är hela den spårvägsmuseala vagnparken inklusive ett spårvägsmuseum samlat i hallen. Vi är av den bestämda uppfattningen att ett liknande upplägg för Djurgårdslinjen skulle vara den optimala lösningen för att även i framtiden kunna erbjuda stockholmare och besökare en upplevelse i form av en genuin färd med en historisk spårvagn.
Hur säkra det rörliga kulturarvet?
1) Säkra Djurgårdslinjens tillgång till vagnhallen på Djurgården (Alkärrshallen)
2) Återför på sikt Alkärrshallen som renodlad museivagnhall för Djurgårdslinjen som den en
gång byggdes som
3) Avtala samverkan mellan Stockholms stad, Trafikförvaltningen Region Stockholm med Spårvägsmuseet, Svenska Spårvägssällskapet och övriga intressenter för att trygga den museala trafiken.

Kategori

Tjänst 1

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 2

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 3

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.