Bli Aktiv


Därför behövs vi och därför behövs du tillsammans är vi Djurgårdslinjen!

Nostalgiska vagnar 
Visste du att som medlem har fria resor i samtliga vagnar när vi har våra trafikdagar.

Värnar om Kulturarvet
Det rörliga kulturarvet behövs för att visa stadsbilden från tidigt 1900 tal fram till idag.

Levande stadsbild
Djurgårdslinjen arbetar mycket för att visa nostalgiska vagnar i din hemma miljö från förr

Ett hållbart resande 
Med vagnar från tidigt 1900 tal som drivs med el. Hur hållbart är det?

En förening du kan göra skillnad!

Vad är viktigt för dig? Historia? Teknik? Administration? Kulturarvet? Som aktiv i vår förening kan du göra stor skillnad i ditt och andras liv. Som medlem kan du lämna förslag på verksamheter till föreningens årsmöte, till styrelsen och på föreningsmöten. Dessutom är alla föreningsmedlemmar valbara till förtroendeuppdrag.

Att vara medlem i Djurgårdslinjen är frivilligt, du kan antingen bara sitta lugnt och njuta av våra vagnar eller delta i de flesta aktiviteter som ger det fördelar för att du ska få tillgång till kunskap i vårt kulturarv. Det gör att du får vara med och påverka i Djurgårdslinjen och komma med nya idéer och förslag till verksamheten. 

Som aktiv medlem har du möjlighet att själv vara en del av förändringen, inget sker automatiskt för att du anmäler dig till en aktivitet antingen genom att vara en del i trafiken, verkstaden eller i administrationen som att kommendera personal till planering eller skriva i vår egna aktiv tidning. Om du inte bor i Stockholm är du välkommen ändå då man kan göra mycket digitalt idag!


Vill du bli medlem och aktiv hos krävs en medlemskap i vår riksförening Läs mer här

Frågor & Svar

Bortsett från medlemsavgiften, kostar det något att vara med som aktiv på Djurgårdslinjen?

Nej. Djurgårdslinjen finansierar sin verksamhet via bidrag från vår uppdragsgivare och vår abonnemangsverksamhet - inte via sina medlemmars privata pengar.


Hur ofta måste man tjänstgöra?

Du får tjänstgöra hur mycket du vill under våra trafikdagar. Övrig tid kan du hjälpa till i vår verkstad och hjälpa till med renoveringar och vagnsvård.
Har du administrationsintresse kan du bli en del av det också 


Får man betalt?

Tyvärr, Djurgårdslinjen är en del av Svenska Spårvägssällskapet som är en ideell förening som fokusera på att förvalta vårt rörliga kulturarv. 
Våra intäkter går till drift, underhåll och renovering av de gamla vagnarna.


Hur gammal måste man vara för att arbeta ombord?

Förare 20 år samt att prövotiden för ditt B-körkort har avslutas.
Konduktör* 18 år

Konduktör* Undantag finns om du är under 18 år


Hur lång tid tar utbildning?

Förare Grundutbildning 3 månader (under 1-2 dagar i veckan)
Konduktör Grundutbildning 10 veckor (under 1-2 dagar i veckan)

Utbildningen sker på kvällstid samt helger


Hur blir jag Volontär?

Skriv till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.