Vår historia


Stockholm har haft spårvagnar i trafik sedan 1877, först hästdragna men efter sekelskiftet pensionerades hästarna och vagnarna ersattes med moderna elektriska spårvagnar. Spårvagnarna bidrog i högsta grad till stadens tillväxt och var en del av stadsbilden fram till 1967 då spårvägen lades ner som varande omodern och i vägen för den framväxande massbilismen.

Scrolla ner på denna sida för att följa utvecklingen

12 okt 1877

Den hästdragna spårvagnstrafiken mellan Slussen - Grevgatan, som startade den 10 juli 1877, utökas nu till att går ut till Allmänna gränd. Den första spåvagnssträckningen på Djurgården har startat. Trafik med mindre hästspårvagnar

4 aug 1880

Sträckningen ändrades den 4 augusti 1880 till Norrbro - Allmänna gränd.
Under 1880-talet fick linjen namnet Djurgårdlinjen. Nu har också trafiken utökats till att gå hela dygnet.

1 dec 1882

Sträckningen ändras till att gå mellan Norrmalmstorg - Allmänna gränd.

27 juli 1904

Den sista hästspårvagnen tas ur trafik den 27 juli 1904. Från och med nu så är all spårvagnstrafik elektrifierad.

6 aug 1904

Linjen Norrmalmstorg - Allmänna gränd får nu linjenummer 7.
Den första oktober samma år förlängs också linje 7 från Allmänna gränd ut till Bellmansro.

4 juni 1909

Sträckningen ändras till att gå ut till Frisens park vid Biskopsudden för Konstindustriutställningen 1909,
anordnad av Svenska Slöjdföreningen.

4 okt 1909

Linje 7 förkortas efter Konstindustriutställningen till att gå mellan Norrmalmstorg - Bellmansro.

15 aug 1925

Mellan 1925 och 1947 ändras den ordinarie numret på linjen till 14 och linjen förlängs från Norrmalmstorg ut till Vanadisplan.
Linje 7 används under tiden enbart för förstärkningstrafik mellan Norrmalmstorg och Bellmansro.

15 aug 1930

Byggs vändsligan ut runt Oakhill. Detta är den sträckning som finns idag, men man kör idag åt andra hållet runt Oakhill jämfört med vad som gällde under vänstertrafiktiden.

1 sep 1947

Linjen återfår sitt urspungliga linjenummer, linje 7.

27 april 1963

Nu introduceras den mycket moderna vagntypen Mustang i trafik.

1 jan 1965

Från 1965 ersätts kvälls- och nattrafiken under perioden september till april med busstrafik.

3 sept 1967

i samband med högertrafikomläggningen så ersätts all spårvagnstrafik med buss. Linje 7 ersätts med busslinje 47 dagtid och nattrafiken med busslinje 97.

2 juni 1991

Detta datum är starten för den återupptagna spårvagnstrafik för linje 7. Detta på nyanlagda spår Norrmalmstorg - Waldemarsudde. Linjen har status som museal spårvagnslinje under del av året april-december.
I talarstolen på Norrmalmstorg Richard Grönstedt, Svenska Spårvägssällskapets grundare.
Trafiken utförs av Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningen, SSS-S.

1 jan 1993

Trafiken tas formellt över av föreningens driftbolag – det återuppståndna AB Stockholms Spårvägar.

23 aug 2010

Efter återinförandet av reguljär trafik på Spårväg City mellan Sergelstorg - Waldemarsudde med linjenummer 7 kallas den museala trafiken för Djurgårdslinjen och har linjenummer 7N, N för Norrmalmstorg. Lidingövagnen på bilden tillhör formellt Spårvägsmuseum och gästspelade några år på Djurgårdslinjen – till stor glädje för besökande Lidingöbor.

3 sep 2018

Premiär för Gammelvagnar att gå till T-centralen för första gången.