Hela denna sida är en vision om framtiden för Djurgårdslinjen - Det Rörliga Kulturarvet.


Ett kulturarv i framtiden

Vagnhallen på Djurgården, Alkärrshallen, byggdes inför trafikstarten av den museala trafiken 1991.
Fram till 2010 härbärgerade den bara museala vagnar på de fyra spår som hallen då hade.
I samband med invigningen av Spårväg City 2010 byggdes hallen ut till sex spår för att de sex ledvagnar som levererades skulle få plats.
Museivagnarna fick då maka ihop sig på två spår. 2019-2020 var det återigen daga att bygga om hallen, nu för att ta emot de åtta nya ledvagnar av typen A35 som ersätter tidigare vagnpark. Ombyggnaden som var mycket omfattande har medfört att Djurgårdslinjens vagnpark nu bara disponerar ett spår i vagnhallen, Självfallet har det succesivt minskade platsen för museala vagnar fått konsekvenser för den museala driften som inte kan erbjuda den mångfald av historiska vagnar man kunde före 2010.
När de två spårvägarna Lidingöbanan och Spårväg City byggs ihop i enlighet med de planer som finns kommer de moderna vagnarna att till huvuddelen kunna stationeras i den vagnhall som redan byggts för detta ändamål på Lidingö, Agadepån.
Alkärrshallen kan då till huvuddelen återigen bli en museihall där det rörliga kulturarvet i form av historiska spårvagnar kan visas upp.

Vision

Djurgårdslinjen har som vision att även i framtiden kunna visa upp historiska spårvagnar i drift med spårvägshallen på Djurgården (Alkärret) som bas. På lång sikt när spårvägsförlängningen till Ropsten är byggd kommer de moderna vagnarna till huvuddelen att vara placerade i den stora Aga-depån på Lidingö som redan är byggd för att härbärgera dessa.

Den nuvarande vagnhallen på Djurgården kan då återgå till det den byggdes för år 1991 nämligen att vara vagnhall för den museala vagnparken. Det kommer att ge stora möjligheter att visa upp hela den museala vagnparken av vilka många av utrymmesskäl är magasinerade i nuläget för att ge plats för de moderna vagnarna som trafikerar Spårväg City sedan 2010.

Det är då möjligt att i drift visa upp huvuddelen av de spårvagnstyper som rullat i Stockholm under 1900-talet och planer finns också på att ha hästspårvagnstrafik mellan vagnhallen och Allmänna gränd för att också visa upp spårvägstrafik från 1800-talet.

Vagnhallen blir en plats där det rörliga kulturarvet visas upp för besökare och blir ett tillskott till övriga kulturella attraktioner på Djurgården.

Mission

Djurgårdslinjen har som uppdrag att visa det rörliga kulturarvet i form av spårvagnar representerande Stockholms spårvägshistoria. Djurgårdslinjen som har sedan 1991 trafikerat Norrmalmstorg- Waldemarsudde med historiska spårvagnar. ​Som mest har antalet årliga besökare/resenärer varit 340 000.

Vi har som målsättning att visa historiska spårvagnar från olika tidsperioder i Stockholms 150-åriga spårvägshistoria. Våra vagnar fungerar som uppskattat transportmedel mellan City och Djurgården men framför allt ger de resenärerna en upplevelse av hur det var att transportera sig i staden under förra seklet.