Info om webbplatsen

Denna hemsida ägs av Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning.

Allt material på Djurgårdslinjens websajt är skyddat av Svensk och internationell upphovsrättslag. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden. Överträdelse beivras.

Artikelskribenterna, fotograferna och andra medarbetare har rätten till sina egna alster, men har genom att deras alster blivit publicerade har givit Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning  rättigheterna att använda dessa på Djurgårdslinjens websajt.

Vidare distribution av innehåll på Djurgårdslinjens websajt, såsom texter, bilder eller idéer är förbjuden. Om någon önskar använda materialet så skall Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning kontaktas, alternativt så skall respektive medarbetare själv kontaktas.

Registrerat varumärke

Djurgårdslinjen är ett registrerat varumärke och är beteckningen på den spårvägstrafik med äldre spårvagnar som AB Stockholms Spårvägar bedriver på sträckan mellan Norrmalmstorg och Djurgården.

Cookies på Djurgårdslinjens hemsida

Den 25 juli 2003 började en ny lag om elektronisk kommunikation gälla. En del av denna gäller cookies på hemsidor. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator. Cookies används som hjälp i många mer avancerade webbfunktioner. Enligt riksdagen är användningen av cookies integritetskränkande och därför måste de hemsidor som använder dem enligt lag upplysa om detta.

På denna hemsida används cookies till flera funktioner, som för språkkontroll. Vill du undvika cookies kan du låta bli att använda dessa funktioner och ställa in din webbläsare så att cookies inte accepteras, men då är det risk för att hemsidan inte fungerar som den ska. Vi rekommenderar därför att du tillåter cookies – du kan surfa lugnt på Djurgårdslinjens hemsida.

Disclaimer

Vi garanterar inte att informationen på sajten är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera innehållet utan anmodan eller förvarning. Vi tar inget ansvar för de sajter som har länkar till oss eller som vi har länkar till. Vi har ingen kontroll över eller ansvar för sajter du kommer i kontakt med genom denna sajt.

Foto

© Djurgårdslinjen, Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning och AB Stockholms Spårvägar.

Översättning

Engelsk översättning: Tim Kynerd
Tysk översättning: Uwa Carstens
Finsk översättning: Mikko Laaksonen

Produktion

Denna sajt är producerad av Pantograph.