Om oss

Ett uppskattat inslag i Stockholmstrafiken

Historiskt arv

Djurgårdslinjen* har i alla år varit ett mycket uppskattat inslag i Stockholmstrafiken. Vad är bakgrunden till denna succé? Troligen en kombination av känsla för det historiska arvet, upplevelsen av ljud och dofter i de gamla vagnarna och engagemanget från våra medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet som ger god service till trafikanterna. Våra veteranspårvagnar har dessutom även den moderna spårvagnens övriga fördelar. De är miljövänliga, kapacitetsstarka och smidiga i stadstrafik.

Strandvägen

Hundra år är ingen ålder för välskötta spårvagnar, som här på strandvägen i Stockholm. Den gula brev lådan töms efter varje trafikdag, precis som förr i tiden!

Tretusentvåhundra meter långt spår

Djurgårdslinjen invigdes en vacker, om än gråmulen, sommardag år 1991. Sträckan är tretusentvåhundra meter lång och går mellan Norrmalmstorg och Waldemarsudde på Djurgården. Trafiken bedrivs större delen av året på helgerna, sommartid även på vardagar. Djurgårdslinjen, linje 7N, svarar för en uppskattad förstärkning av den landbaserade kollektivtrafiken till och från Djurgården. Som mest har de gamla vagnarna på en dag transporterat omkring elvatusen personer.

Pågående renoveringsobjekt

I vagnhallen på Djurgården samsas våra musei vagnar med de moderna spårvagnarna som vi trafikerar linje 7 med på uppdrag av SL. Här arbetar vi också med våra alltid pågående reno veringsobjekt. Vagnparken består av Stockholmsvagnar från 1910-, 1920-, 1930-, 1940- och 1950-talen samt några 1940/50-talsvagnar från Göteborg och den eleganta mustangen med Stockholmsanknytning, som vi fått låna av Malmö Tekniska Museum. Vi har även en rullande café- och sällskapsvagn, som är mycket omtyckt. Den går att abonnera för den som vill arrangera en egen festlighet.

 

* Djurgårdslinjen® är ett registrerat varumärke för AB Stockholms Spårvägar, och betecknar den trafik med museala spårvagnar som bolaget bedriver på sträckan Norrmalmstorg-Skansen-Waldemarsudde.