Trafikering

Trafikeringstider 2019

Trafiken med museala vagnar på Djurgårdslinjen påbörjas 6 april 2019 och utförs till och med 3 november 2019 enligt nedanstående tider.

Turtätheten mellan vagnarna är normalt 12-18 minuter. Oannonserade extravagnar på linje 7E Norrmalmstorg-Skansen-Norrmalmstorg kan förekomma.

Samtliga spårvagnar trafikerar sträckan Norrmalmstorg-Skansen.
Caféspårvagnen trafikerar även Waldemarsudde/Bellmansro.

Ändringar i trafikeringen kan ske pga ombyggnadsarbeten i vagnhallen som hindrar utsättningen av vagnar. Kontrollera aktuella avgångstider!

datum dagar tid
6 april – 23 juni** lördagar, sön- och helgdagar 11 – 17/18
25 juni – 23 augusti tisdagar-söndagar (ej måndagar) 11 – 18/19/22*
31 augusti – 3 november lördagar, sön- och helgdagar 11 – 17/18

* Tisdagar till ca klockan 22 under perioden för Allsång på Skansen.
** Ingen cafévagn på midsommarhelgen

pdf Aktuell tidtabell

Djurgårdsbron - porten till Södra Djurgården

Biljettpris

SL-taxan gäller, se mer på SL:s hemsida. Spårvägens alla intäkter går till drift, underhåll och renovering av de gamla vagnarna.

Medlemskort

Som medlem i Svenska Spårvägssällskapet åker Du fritt på museispårvägen vid uppvisande av medlemskortet.

Dessutom gäller följande medlemskort som färdbevis för innehavaren:
• Spårvägssällskapet Ringlinien, Göteborg
• Lokaltrafikhistorisk Forening, Oslo
• Bergens Elektriske Sporvei, Bergen
• Sporveishistorisk Forening, Trondheim
• Sporvejshistorisk Selskab, Skjoldenæsholm
• Suomen Raitiotieseura ry (Finska Spårvägssällskapet)