Bli aktiv som volontär hos oss!

Vi volontärer på Djurgårdslinjen förvaltar ett unikt kulturarv med våra spårvagnar från olika epoker av Stockholms historia. För att verksamheten ska fungera krävs ideella krafter i flera olika roller. Dels har vi vår trafikpersonal, förare och konduktörer, som tjänstgör ombord på våra vagnar i trafik och vid abonnemang.

Att vara medlem i Djurgårdslinjen är frivilligt, du kan antingen bara sitta lugnt och njuta av våra vagnar eller delta i de flesta aktiviteter som ger det fördelar för att du ska få tillgång till kunskap i vårt kulturarv.
Det gör att du får vara med och påverka i Djurgårdslinjen och komma med nya idéer och förslag till verksamheten.

OBS: För att bli aktiv hos oss krävs även medlemskap hos Svenska Spårvägssällskapet.

Trafikpersonal

Vill du vara en av våra frontfigurer?
I trafiken kan du vara förare, mustangkonduktör, eller trafikbiträde.

Varje år anordnar vi konduktörs- och trafikbiträdeskurs för alla som är intresserade att tjänstgöra ombord. Det finns även möjligheter att vidareutbilda sig till förare på våra museala vagnar.

Vi kör hela sommaren tisdag till söndag och träffar på flera tusen resenärer som är på väg eller från Djurgårdens fantastiska attraktioner. Du får även hjälpa turister att hitta rätt.

Verkstadsgruppen och vagnsvård

Våra vagnarna är gamla och vackra.
Bakom det behövs alltid medlemmar som är med och fixar i verkstan och de som städar våra vagnar till gott skick.
Du kan även lära dig en hel del om det tekniska som sträcker sig över ett helt sekel.

Trafikadministration

Administration eller marknadsföring som passion? Vi har flera aktiva arbetsgrupper för inom detta område.

 • Planering.

 • Kommendering.

 • Projektledning

 • Marknadsföring av spårvägen och dess verksamheter.

  Har du någon form av specialkunskaper som kan vara intressant för oss, hör då utav dig

Juniorsektionen

Administration eller marknadsföring som passion? Vi har flera aktiva arbetsgrupper för inom detta område.

 • Planering.

 • Kommendering.

 • Projektledning

 • Marknadsföring av spårvägen och dess verksamheter.

  Har du någon form av specialkunskaper som kan vara intressant för oss, hör då utav dig