Övriga spårvagnar

Nedan finner du bilder och tillhörande beskrivningar av flertalet spårvagnar som förvaltas av Stockholmsavdelningen, men som av diverse skäl inte går i trafik på Djurgårdslinjen. Läs mer nedan om status för respektive vagn.

För mer information om övriga spårvagnar som ingår i Spårvägssällskapets samlingar, vänligen se Spårvägssällskapets webbplats.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SSLidJ A24 17

Status: I trafik på Lidingöbanan

Motorvagn av typ A24B tillverkad av ASEA & ASJ 1949. Vagnen trafikerade Lidingöbanorna (linje 20 & 21, senare endast linje 21) och blev museivagn år 1993. Sedan dess har vagnen trafikerat både linje 7N och linje 21. Vagnen har sedan den blev museivagn genomgått flertalet modifieringar för att bättre återspegla det utseende den hade vid leverans. Bland annat har den återfått sin ursprungliga färgsättning, och till viss del även sin ursprungsinredning.
Vagn 17 är en deposition från Spårvägsmuseet

Läs mer om trafiken på Lidingöbanan här

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A31 331

Status: Ej i trafik

Motorvagn av typ A31 tillverkad år 1947 av Hägglund & Söner. Vagnen är av typen "Göteborgsmustang" och trafikerade ursprungligen Göteborgs Spårvägar mellan 1947-1975. År 1988 köptes 6 av de kvarvarande motorvagnarna av SL inför trafikstarten på Djurgårdslinjen. Här utgjorde Göteborgsmustangerna under många år stommen i trafiken, främst på grund av det faktum att tillgången till trafikdugliga Stockholmsvagnar till en början var begränsad. År 1995 köptes vagnarna av SSS för den symboliska summan av 1 krona per vagn. På Djurgårdslinjen drog Göteborgsmustangerna ofta den omtyckta cafévagnen.

A31 331 är sedan år 2021 flyttad från Djurgårdslinjen och är i dag placerad på annan plats. Detta beror på platsbrist i vagnhallen.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A31 333

Status: Ej i trafik

Motorvagn av typ A31 tillverkad år 1947 av Hägglund & Söner. Vagnen är av typen "Göteborgsmustang" och trafikerade ursprungligen Göteborgs Spårvägar mellan 1947-1975. År 1988 köptes 6 av de kvarvarande motorvagnarna av SL inför trafikstarten på Djurgårdslinjen. Här utgjorde Göteborgsmustangerna under många år stommen i trafiken, främst på grund av det faktum att tillgången av trafikdugliga Stockholmsvagnar till en början var begränsad. År 1995 köptes vagnarna av SSS för den symboliska summan av 1 krona per vagn. På Djurgårdslinjen drog Göteborgsmustangerna ofta den omtyckta cafévagnen.

A31 333 är sedan år 2019 flyttad från Djurgårdslinjen, och är i dag placerad på annan plats. Detta beror på platsbrist i vagnhallen.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS B31C 618 "Cafévagnen"

Status: Ej i trafik

Släpvagn av typ B31 tillverkad år 1949 av Hägglund & Söner. Vagnen är en släpvagn av typen "Göteborgsmustang" och trafikerade ursprungligen Göteborgs Spårvägar mellan 1947-1975. År 1988 köptes 3 av de kvarvarande släpvagnarna tillsammans med 6 av de kvarvarande motorvagnarna av SL inför trafikstarten på Djurgårdslinjen. Här utgjorde Göteborgsmustangerna under många år stommen i trafiken, främst på grund av det faktum att tillgången av trafikdugliga stockholmsvagnar till en början var begränsad. År 1995 köptes vagnarna av SSS för den symboliska summan av 1 krona per vagn.

Cafévagnen är sedan år 2019 flyttad från Djurgårdslinjen, och är i dag placerad på annan plats. Detta beror på platsbrist i vagnhallen.

Vi hoppas kunna återinföra konceptet med cafévagn på Djurgårdslinjen i framtiden. Läs mer här.

Övriga spårvagnar som förvaltas av Stockholmsavdelningen: