Djurgårdslinjens trafikvagnar

Nedan finner du bilder och tillhörande beskrivningar av de spårvagnar som för närvarande går i trafik på Djurgårdslinjen.

Vagnparken på Djurgårdslinjen varierar, då stora delar av vagnparken även trafikerar Museispårvägen i Malmköping. Detta innebär att vagnar som inte ingår i trafikutbudet på linje 7N kan komma att göra det i framtiden, och vise versa.

För mer information om övriga spårvagnar som ingår i Spårvägssällskapets samlingar, vänligen se Spårvägssällskapets webbplats.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SSB A2 24

Fram till år 1916 var Stockholms spårvägsnät indelat i två större delar. Söder om Slussen bedrev det Södra bolaget (SSB) trafik, medan det Nya (norra) bolaget (SNS) bedrev trafik norr om Slussen. 

Motorvagn A2 nr. 24 tillverkades av ASEA och levererades till det Södra bolaget år 1907. Vagnen tillhör den första generationens elspårvagnar, vars utformning med två öppna plattformar och en mindre sittsalong var näst intill standard i stora delar av Europa. Vagntypens öppna plattformar glasades dock in redan år 1910-1915 för att ge förare och trafikanter bättre skydd mot väder och vind.

År 1925 inköptes vagnen av Norra Lidingöbanan där den fick vagnsnummer 18. Efter en lång karriär på Lidingöbanan som avslutades som arbetsfordon donerades vagnen år 1968 till SSS. Efter många år som avställd återställdes vagnen under åren 2005-2011 till sitt ursprungsutförande efter en mycket omfattande totalrenovering. Vagn 24 är med sina 116 år på nacken Djurgårdslinjens allra äldsta spårvagn!

Vagn 24 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SSB BC4 182

Släpvagn av typ BC4 egentillverkad av Södra bolaget år 1914. Efter sammanslagningen av SSB & SNS till SS omlittererades och omnumrerades vagnen flertalet gånger, bland annat till G4 nr 1169 och B13 nr 629. Vagnen inköptes av SSS från Stockholms Spårvägar år 1960 för summan av 100 kr. Åren 1962-65 totalreviderades vagnen av SSS och återställdes till ursprungsskick.

Vagnen genomgick ytterligare en totalrenovering mellan åren 2002-2009 och har tjänstgjort på Djurgårdslinjen sedan dess. På Djurgårdslinjen dras vagnen främst av tillhörande motorvagn A2 nr. 24 från 1907.

Vagn 182 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A1 76

Motorvagn av typ A1 tillverkad av ASEA år 1926 med enstaka återanvända komponenter från en äldre vagn med samma vagnsummer tillverkad år 1904. Vagnen levererades till SS 1926-09-29 och användes genom åren främst på innerstadslinjerna. Efter 33 år i trafik byggdes vagnen år 1959 om till snöblåsningsvagn, och tjänstgjorde som detta i Stockholms- (och senare även Oslos-) tunnelbana. Under perioden 1996-2001 genomgick vagnen en omfattande renovering, i vilken den återställdes till utförandet från 1926.

Spårvagnar av olika typer lika vagn 76 tillverkades i stor skala under 1920-talet (både motorvagnar och släpvagnar). Många av vagnarna blev kvar hela vägen in på 1960-talet. Vagn 76 figurerar därför tillsammans med släpvagn 846 "det klassiska Stockholmståget", som under många år var mycket vanligt förekommande på stora delar av stadens spårvägsnät.

Vagn 76 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS B19 846

Släpvagn av typ B19 egentillverkad av SS i Råsunda och levererad 1929-01-30. B19 utformades för att passa utförandet hos motorvagnar av typ A1 & A3. Vagntyp B19 levererades i 90 exemplar åren 1925-1929 från tre olika tillverkade; ASEA i Västerås (35 vagnar), Vagn - och Maskinfabriken i Falun (25 vagnar), samt SS själva i Råsunda (30 vagnar). Vagntypen är näst intill identisk med typen B20 som tillverkades i 70 exemplar av SS i Råsunda 1929-1930.

Efter 34 år i trafik ställdes vagn 846 av som museivagn år 1963 och transporterades till Malmköping år 1968 efter att spårvägen i Stockholm lagts ned i samband med högertrafikomläggningen år 1967.

Under åren 1989-1994 genomgick vagnen en större revision i AGA-depån på Lidingö. På Djurgårdslinjen dras vagnen främst av tillhörande motorvagn typ A1 nr. 76 från 1926 samt av motorvagn typ A12 nr. 342 från 1924.

Vagn 846 ägs av Svenska Spårvägssällskapet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A12 342

Motorvagn av typ A12 tillverkad av ASEA i Västerås och levererad till SS år 1924. Vagnen användes främst på förortsbanorna. A12 tillverkades i 30 exemplar år 1924 hos tre olika tillverkare; Kalmar Verkstad (10 vagnar), ASEA (10 vagnar), MAN (10 vagnar). Vagntypen är näst intill identisk med typen A11 som tillverkades i 50 exemplar år 1921-1922 av MAN/AEG samt NWAG/AEG.

Den 31 augusti 1959 drog vagn 342 det absolut sista spårvagnståget på linje 15 från Esplanaden i Sundbyberg, samma natt lades linjen ned. Vagnen målades därefter orange och blev dragvagn som bland annat användes på de båda Lidingöbanorna. År 1989 fräschades vagnen upp inför linje 12 (Nockebybanans) 60-års jubileum, och återfick sin klarblå färg. Vagnen har tidigare trafikerat linje 7N och är efter en längre tid hos Museispårvägen i Malmköping samt en mindre revision och uppfräschning åter i trafik på Djurgårdslinjen.

Vagn 342 är en deposition från Spårvägsmuseet.

Olyckståget bestod av A12 330 - B11 532 - B11 540. Bildkälla: DN (arkivet.dn.se)

Extra kuriosa: Vagntypen A12 var involverad i den svåra spårvagnsolyckan i Sundbyberg den 28 januari 1955, när ett spårvagnståg på linje 15 skenade utför Fredsgatan, spårade ur i hög fart i kurvan mot Vegagatan, och välte in på skolgården tillhörande Sundbybergs centralskola. Tågets motorvagn - A12 nr 330, stegrade sig, slog runt och totaldemolerades. Vagnens konduktör förolyckades. Spårvagnståget saknade resenärer och skolgården var ännu relativt tom, vilket undanhöll fler offer. Exakt vad som orsakat olyckan fastställdes aldrig, men händelsen väckte debatt hos SS om allvarliga brister i vagntypens konstruktion, där den drygt 30 år gamla träkorgen ansågs vara kraftigt undermålig. Händelsen ledde till att kvarvarande A12:or fick förstärkta vagnskorgar, där väggfält och balkar i stål monterades längs vagnarnas sidor, utanpå den befintliga korgen - detta trots att vagnarna bara hade ett fåtal år kvar i trafik. Samtliga kvarvarade A12:or fasades ut i slutet av 50-talet, efter att ha trafikerat Stockholms spårvägsnät i drygt 35 års tid.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS B11 521 "två rum och kök"

Släpvagn av typ B11 tillverkad av ASEA och levererad till SS år 1937. Vagnen går av namnet "två rum och kök", efter sin unika utformning med en stor mittplattform och två sittsalonger.

Vagntypen har en exemplariskt mjuk gång och ansågs mycket modern för sin tid, något som förstärktes av det faktum att vagntypen drogs av betydligt äldre trämotorvagnar från 1920-talets början. I stor kontrast till de motorvagnar vagntypen dras av har B11 även ett ovanligt lågt insteg. Vagntypen trafikerade genom åren stora delar av spårvägens förortsbanor, såsom linje 8 (Skarpnäcksbanan), linje 12 (Nockebybanan), och linje 15 (Sundbybergsbanan) med flera. Vagntypen fasades ut och skrotades år 1958-1959, efter drygt 20 år i trafik. Just vagn 521 ingick i det allra sista spårvagnståget på linje 15 den 31 augusti 1959, då dragen av A12 nr 342. Vagn 342 är än i dag just den vagn som drar vagn 521 på Djurgårdslinjen.

Vagn 521 är en deposition från Spårvägsmuseet.

Djurgården, Spårväg City, SL, Gröna Lund, Skansen, Djurgårdslinjen, Spårvagn, Veteranspårvagn, Svenska Spårvägssällskapet

SS A31 331

Motorvagn av typ A31 tillverkad år 1947 av Hägglund & Söner. Vagnen är av typen "Göteborgsmustang" och trafikerade ursprungligen Göteborgs Spårvägar mellan 1947-1975. År 1988 köptes 6 av de kvarvarande motorvagnarna av SL inför trafikstarten på Djurgårdslinjen. Här utgjorde Göteborgsmustangerna under många år stommen i trafiken, främst på grund av det faktum att tillgången till trafikdugliga Stockholmsvagnar till en början var begränsad. År 1995 köptes vagnarna av SSS för den symboliska summan av 1 krona per vagn. På Djurgårdslinjen drog Göteborgsmustangerna tidigare den omtyckta cafévagnen.

Vagn 331 ägs av Djurgårdslinjen.

Visste du att alla Djurgårdslinjens spårvagnar går att abonnera? Se hyr en spårvagn för mer information!

Hyr en spårvagn
Övriga spårvagnar som förvaltas av Stockholmsavdelningen: