Djurgårdslinjen


MUSEISPÅRVÄGENS TILLKOMST

Stockholm har haft spårvagnar i trafik sedan 1877, först hästdragna, men efter 1901 pensionerades hästarna och vagnarna ersattes med dåtidens elektriska spårvagnar. Spårvagnarna bidrog i högsta grad till stadens tillväxt och var en del av stadsbilden fram till 1967 då spårvägen lades ner vid högertrafikomläggningen, då de i Stockholm ansågs vara i vägen för den framväxande massbilismen.
De flesta spårvagnarna skrotades vid nedläggningen men några fick en fristad hos Svenska Spårvägssällskapet eller hos Spårvägsmuseet.

I slutet på 1980-talet togs efter mycket motstridigheter och många om och men ett beslut att bygga en spårväg för museal trafik mellan Norrmalmstorg och Waldemarsudde, en del av tidigare linje 7 som nedlades 1967. Med en del av de bevarade spårvagnarna, kompletterade med veteranspårvagnar inköpta från Göteborg, startade trafiken i juni 1991. Fram till 2010 var museivagnarna ensamma på banan men den trafikeras nu också med moderna spårvagnar, Spårväg City, och banan har i etapper förlängts till T-Centralen.

Djurgårdslinjen har uppdrag av Region Stockholm att visa upp det rörliga kulturarvet i form av Stockholms spårvägshistoria med trafik på helger och somrar med historiska spårvagnar. Vi arbetar tillsammans med Stockholms Spårvägar.

Historiskt arv
Djurgårdslinjen har i alla år varit ett mycket uppskattat inslag i Stockholmstrafiken. Vad är bakgrunden till denna succé? Troligen en kombination av känsla för det historiska arvet, upplevelsen av ljud och dofter i de gamla vagnarna och engagemanget från våra medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet som ger god service till trafikanterna. Våra veteranspårvagnar har dessutom även den moderna spårvagnens övriga fördelar. De är miljövänliga, kapacitetsstarka och smidiga i stadstrafik. Ett äkta succé-recept helt enkelt.

Tretusentvåhundra meter långt spår
Djurgårdslinjen invigdes en vacker, om än gråmulen, sommardag år 1991. Sträckan är tretusentvåhundra meter lång och går mellan Norrmalmstorg i city och Waldemarsudde på Djurgården. Trafiken bedrivs större delen av året på helgerna, sommartid även på vardagar. Djurgårdslinjen, linje 7N, svarar för en uppskattad förstärkning av den landbaserade kollektivtrafiken till och från Djurgården. Som mest har de gamla vagnarna på en dag transporterat omkring elvatusen personer!


Djurgårdslinjen ägs till huvuddelen av den ideella föreningen Svenska Spårvägssällskapet och drivs helt på volontärbasis.

Har du intresse av att vara med som volontär, antingen som trafikbiträde, konduktör, förare, eller genom att underhålla våra spårvagnar? läs mer här.