Cafévagnen

Inställd trafik med cafévagnen

Cafévagnen är ett av de mest populära inslagen på Djurgårdslinjen, och vi får ofta frågor kring när vagnen rullar.

Tyvärr råder för närvarande platsbrist i vagnhallen, och på grund av detta har cafévagnen behövt flyttas till annan plats. Vi har en ambition om att cafévagnen ska gå i trafik på Djurgårdslinjen i framtiden, men kan för närvarande inte ge en prognos på när detta kan komma att ske. Vagnen kommer dock inte att ingå i trafikutbudet för säsongen 2023.

Vi beklagar naturligtvis detta, och hoppas att vagnen skall kunna gå i trafik så snart som möjligt!

Gäller fr.o.m. 2020 tillsvidare